FC2ブログ

【Get Backers奪環屋(閃靈2人組):蠻銀、屍銀、銀次受】

禁止盜取,不開放轉載
更新:2009年04月25日80  屍銀x1
文 


54《蠻x銀次(雷帝)》        264《赤屍x銀次(雷帝)》         

 《雪彥x銀次(雷帝)、夏彥x銀次、彌勒x銀次
        

54《馬克貝斯x銀次(雷)、天子峰x銀次(雷)、花月x銀次(雷)、士度x銀次(雷)》 

  
    54  《銀次(雷帝)總受(難分主配對)》    


 54《其他x銀次(雷帝)》 


 


 

Secret